Petter Sundkvist - Dirigent

Petter Sundkvist är i dag en av de mest eftersökta svenska dirigenterna. Förutom de svenska orkestrarna har han dirigerat symfoniorkestrar i hela Norden, Storbritannien, Tyskland, Italien, Holland, Ryssland, Kroatien och Slovakien.

Under det senaste decenniet har han varit knuten som chefdirigent eller förste gästdirigent i Svenska Kammarorkestern, Gävle Symfoniorkester och Norrbottens Kammarorkester/Norrbotten Neo, vars konstnärlige ledare han är. Mellan 2004-2007 var Petter Sundkvist även chefdirigent för Musica Vitae, med vilka han även genomförde omfattande turnéer i Europa och USA.

Petter Sundkvist ägnar mycket tid åt nutida musik och har gjort mer än 100 uruppföranden av nordiska tonsättare. Han har också dirigerat ett femtontal uppsättningar i de svenska operahusen samt mer än dussinet kammaroperauppsättningar.

Skivbolaget Naxos gav Petter Sundkvist en ledande roll i ett omfattande inspelningsarbete av svensk musik. Internationellt har i synnerhet inspelningarna av Stenhammar med Royal Scottish National Orchestra och Joseph Martin Kraus med Svenska Kammarorkestern blivit uppmärksammade och väl mottagna. I dessa inspelningar utforskar Petter Sundkvist den moderna orkesterns möjligheter till ett tidstroget spel – något som även speglas i hans arbete med Haydn, Mozart och Beethovens musik. De fyra Kraus-albumen har alla mottagits med lovord från internationell press, och den första belönades 1999 med det prestigefyllda priset Cannes Classical Award. Vid sidan av de talrika Naxos-inspelningarna innehåller Petter Sundkvists diskografi även inspelningar på BIS, Caprice, Swedish Society, DaCapo och Phono Suecia med bland andra Sveriges Radios Symfoniorkester och Göteborgs Symfoniker.

Petter Sundkvist ägnar sig även åt undervisning och innehar sedan 2002 en tjänst som professor vid Musikhögskolan i Piteå.